BBP helikopterinin kazasıyla gündeme gelen cep telefonuyla konum belirleme konusu, GSM şebekesi üzerinden konum belirleme hakkında pek çok yanlış bilgiyi ortaya çıkarmış oldu.

Mobil telefon şebekeleri, ülke geneline yayılmış, değişik boyutlarda kapsama alanına sahip olan baz istasyonları ile kurulur. Şehir içlerinde, daha düşük kapsama alanına sahip çok sayıda baz istasyonu bulunurken, şehir dışlarında daha uzun menzile sahip, az sayıda ve güçlü baz istasyonları üzerinden GSM hizmetleri verilir.

Baz istasyonları hücre sayılarına göre ikiye ayırılır. Bunlar dairesel kapsama alanına sahip tek hücreli, veya farklı sektörlere ayrılmış, büyüklükleri ve açıları ihtiyaca göre ayarlanmış, buna göre farklı kapsama alanları sunabilirler.

Farklı sektörlere ayrılmış baz istasyonları, genelde üç farklı açıda ve kapsama alanına sahip yönlendirilmiş parçalar ile kapsama alanlarına hizmet verirler.

Konum belirlenirken, en değerli bilgiyi daha küçük kapsama alanına sahip ve sık yerleştirilmiş baz istasyonları sağlarlar. Bu istasyonların yerleri ve kapsama alanları sınırlı olduğu için, mobil istasyonun, yani cep telefonunun, nerede bulunduğu farklı baz istasyonlarından alınmış uzaklık bilgisi ile saptanır.

Hücreye ait kimlik bilgileri şehir içinde 300 ile 500 metre, kırsal kesimde ise 35 kilometre çapında bir daire belirsizliği ile mobil istasyonun yerini yaklaşık olarak belirler. Bu bilginin sağlamlaştırılabilmesi için, hücresel kimlik bilgisi, zaman/uzaklık bilgisiyle harmanlanarak, mobil istasyonun yeri daire içinde bir çember oluşturacak şekilde yeniden hesaplanabilir.

Ancak bu bilginin daha ayrıntılı bir şekilde alınabilmesi için, mobil istasyonu kapsama altında tutan birden fazla baz istasyonundan alınacak sinyal uzaklığı bilgisinin yorumlanması gerekir. Ancak bu hesaplamanın yapılabilmesi için, tüm baz istasyonlarında, mobil terminallerin uzakluğını hesaplayabilecek LNU adı verilen bir cihazın bulunması gerekir.