Köyümüzdeki okulun ne zaman ve hangi tarihte açıldığı kesin olarak bilinmemektedir. 1930-1940 tarihleri arasında öğrenci kayıtlarına rastlanmaktadır. Köyümüzde ilk resmi okul binası 1945 yılında yapılmıştır. Köyün kuzeydoğusunda bulunan bu binada Yeşilköy ve Dereköy öğrencileri birlikte eğitim-öğretim görmüşlerdir. İki köy öğrencileri aynı okul binasında 1966 yılına kadar eğitim ve öğretime devam etmişlerdir. 1965 yılında şimdiki mevcut bina yapılmıştır. Bu bina 1965-1966 yıllarında eğitim ve öğretime açılmıştır. Dereköy ve Yeşilköy öğrencileri aynı binada eğitim-öğretime devam etmişlerdir. Okul binası 5 dershane,1 müdür odası,1 öğretmenler odasından meydana gelmektedir. Okulumuzun binası 334 metrekare, bahçesi 4251 metrekaredir. Bu güne kadar 17 tane müdür ve müdür yetkili öğretmen görev yapmıştır. Öğrenci sayısı azlığından okul kapatılmıştır.