NOT : Bu sayfamız doğum tarihine göre sıralandırılmaktadır. Bu sayfada yayınlanan kişi yada kişiler kendi alanlarında kariyer yapmış kişilerdir.


Ahmet AKSOY (Kör Hoca) 1883-1968

Asıl ismi Yakub oğlu Ahmet Aksoy’dur. 25 yılı aşkın İskilip’teki medresede tahsil görmüştür. İskilip’li Atıf Hoca’dan da ders aldığı bilinen hocamız eğitimini bitirdikten sonra Avşar’da imamlık yapmış olup 40-50 yaşları arasında tedricen ama olmuştur. Âma olduktan sonra imamlığa bir süre ara veren ve Ömrünün geri kalan kısmını köyümüz ve civar komşu köylerde talebe yetiştirmeye adayan hocamız, Günümüzdeki 60 yaşın üzerindekilerin çoğunu okutmuştur.Pelitçik köyünden milli güreşçilerimizden Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Tevfik Kış da okuttuğu talebeler arasındadır. 500’ün üzerinde talebesi olduğu söylenir.


Dr. Mehmet AKSOY (1950- )
Avukat

Dr. Mehmet AKSOY, 15 Şubat 1950 tarihinde, Çorum(Kastamonu) ili Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy(Runkuş)’de dünyaya geldi. ilkokulu köyünde, orta öğrenimini Çorum İmam-Hatip okulunda tamamladı. 1972 yılında, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Memuriyet görevinin yanı sıra, öğrenimini de sürdürerek Ankara Üniversitesi Türk inkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’a devam etti. “Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Beyanü’l-hak” konulu Yüksek Lisans Tezi’ni vererek mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora derslerine katıldı. “Şeyhülislamlıktan Diyanet işleri Başkanlığı’na Geçiş” konulu doktora tezinin kabulü ile “Bilim Doktoru” unvanını aldı.
Doktora Tezi, “Şeyhülislamlıktan Bugüne-Şeyhülislamlıktan Diyanet işleri Başkanlığına Geçiş-” başlığı altında, Almanya-Köln’de, Diyanet işleri Türk-İslam Birliği’nin yayınları arasında, 1998 yılında yayımlandı. . Kastamonu ili Tosya İlçesinde, İmam-Hatip olarak 1968 yılında memuriyete başlayan Mehmet AKSOY, sırasıyla vaizlik, Diyanet işleri Başkanlığı merkez teşkilatında ayniyat saymanlığı, müdür yardımcılığı, daire başkanlar kurulu raportörlüğü, müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, başmüfettişlik görevlerinde bulundu. 1994-1998 yılları. arasında,. T.C. Bonn Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ifa ettikten sonra tekrar Teftiş Kurulu Üyeliği’ne atandı. Bu görevde iken 16 Aralık 2003 tarihinde emekli oldu. evli ve üç çocuk babasıdır.Arapça ve İngilizce bilen, çeşitli dergilerde mesleki konularla ilgili inceleme ve araştırma yazıları yayımlanmış bulunan, “Müftü ve Vaizler Kurs ve Semineri”, “Feraiz ve intikal Kursu”, “Ankara Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yabancı Dil Kursu”, “Teftiş Hizmetlerinin Geliştirilmesi Semineri”ni başarı ile tamamlayan Dr. Mehmet AKSOY, halen Ankara . Barosu’na kayıtlı olarak, “Necatibey Caddesi, 8/112, Kat:6 Sıhhiye-ANKARA” adresinde, avukatlık hizmetlerine devam etmektedir.


İbrahim AKSOY (1954- )
Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçi

1954 yılında Çorum/Kargı/Yeşilköy’de doğdu. İlköğreniminden sonra hafızlığını ikmal etti.1975 yılında bolu-Gerede ilçesi imam-hatip lisesinden, 1980 yılında da İstanbul yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.kısa dönem olarak yaptığı vatani görevinden 1983 yılında terhis oldu.imam hatiplik,Kur’an kursu öğreticiliği, murakıplık ve teftiş kurulu başkanlığı , Büro şefliği , teftiş kurulu üyeliği , Baş müfettişlik görevinden sonra Şu anda İç Denetçi olarak görev yapan İbrahim Aksoy evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.


Ümit ÇİMEN (1962- )
Malatya İl Müftüsü

1962 yılında Çorum-Kargı İlçesi Yeşilköy’ ünde doğdu. İlköğretimi kendi köyünde bitirdi. 1980 yılında Çorum İmam-Hatip Lisesinden, 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İlahiyat Fakültesinde okurken – İstanbul Bakırköy Müftülüğüne bağlı Penyelüks Camii (1980-1982), Beykoz Müftülüğüne bağlı Meryemzade Mescidi (1982-1986) İmam-Hatiplik görevlerinde bulundu.
İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Müftülük-Vaizlik imtihanını kazandı ve Çankırı Şabanözü İlçesi Vaizliğine atandı.(1986)
Askerlik görevini İstanbul’ da yedek subay olarak yaptıktan (1987) sonra aynı yer vaizlik görevine döndü ve sırasıyla;
(1988 – 1994) Eskişehir-İnönü İlçe Müftülüğü,
(1994 – 1996) Kütahya-Tavşanlı İlçe Müftülüğü,
(1996 – 2004) Çorum-Osmancık İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu.
( 2004- 2009) Yılları arasında İzmir – Konak İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.
18.08.2009 Tarihinden itibaren İstanbul Kartal Müftüsü olarak görev yapan Ümit Çimen Evli ve 2 çocuğu vardır.


Dr. Eyyüp YILMAZ (1966-)
Ülker Grubu’nda Mali ve İdari İşler Koordinatörü

01.04.1966 tarihinde Çorum/Kargı/Yeşilköy’de doğdu. 6 yaşına kadar Yeşilköy’de yaşayan Eyyüp YILMAZ; ilk, orta, lise, üniversite, master ve doktora eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1986 yılında Bakırköy Lisesi’nden, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına atıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme İktisadı Enstitüsü Personel Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat Bölümü’nde Türkiye’de Kredi Kartları Uygulaması ve Ekonomik Etkileri konulu tezi ile doktorasını yaptı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde bankacılık konusunda yüksek lisans öğrencilerine part-time ders veren Eyyüp YILMAZ’IN ekonomi ile ilgili bazı dergilerde bankacılık konusunda çeşitli makaleleri yayınlanmıştır.
İş hayatına 1991 yılında Esbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada müfettişlik, şube müdür yardımcılığı, kredi kartları müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Banka’nın TMSF’na devri ve birleşmesi nedeniyle 2001 yılında görevinden ayrıldı. 2002 yılında Family Finans Kurumu’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine başladı. 2005 yılında Family Finans ve Anadolu Finans’ın birleşmesi (Türkiye Finans Katılım Bankası) nedeniyle bankadan ayrılarak Ülker Grubu’na geçti. Halen Ülker Grubu’nda Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Eyyüp YILMAZ İngilizce bilmektedir. “Türkiye’de Kredi Kartları Uygulaması ve Ekonomik Etkileri” adlı kitabı 2000 yılında yayınlanmıştır. SMMM belgesi bulunan Eyyüp YILMAZ’IN; Siyasal Vakfı, Siyasal Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ÇEKVA, KARDER gibi sivil toplum kuruluşlarında üyeliği bulunmaktadır. Kendisi derneğimizin üyesidir.


Doç. Dr. Zeliha KAPUSUZ (1975 – )
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1975 Çorum/Kargı/Yeşilköy’de doğdum.
1980–1985 yılları arasında Ardıç Köyü ilkokulunda,
1985–1988 yılları arasında Nenehatun ilköğretim okulunda (Osmancık) ortaokulu ve
1988–1991 yılları arasında Osmancık lisesinde okudum.
1991 de 535 Fen puanı(%1) Marmara Çevre Mühendisliğine kazandım
1993 girdiğim sınavda Gazi tıp fakültesini kazandım. 1999 yılında mezun oldum.
2000–2002 yılları arsında 1,5 yıl Osmancık Sağlık ocağı ve devlet hastanesinde pratisyen olarak görev yaptım.
2002 Eylül sınavında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB’i kazandım ve 2002-2006 yılları arasında asistan olarak çalıştım.12 Kasım 2006 da asistanlığımı tamamladım.

15 ocak-15 şubat 2007 tarihleri arasında Califorinia House Ear Institute de visiter olarak bulundum.

4 mart 2007-7 nisan 2010 tarihleri arasında mecburi hizmet yükümlüsü olarak atandığım Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde çalıştım.

1 Şubat 2008-28 Şubat 2010 tarihlerinde Çözüm KBB Merkezinde part time olarak çalıştım.

12 şubat 2010 tarihinde Bozok Üniversitesi KBB anabilim dalına Yrd. Doç olarak atandım ve çalışmaktayım.

Mesleğimi ve insanları çok seviyorum.