lütfen sonuna kadar okuyun dikkatlice..derinlemesine..ve düşüncelerinizi belirtin.. bu yazı size ne ifade ediyor veya etmiyor??.. aslında nasıl olmamız gerektiğini özetlemiyor mu??..

DİRİLİŞ NESLİNİN AMENTÜSÜ

Kendimin bir diriliş eri olduğuna inanıyorum.Bir diriliş cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma,olmam gerektiğine inanıyorum.

Bu bir savaştır.Topla,tüfekle,bombayla,Molotof kokteyli veya füze,nükleer silah veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte,bir ruh savaşıdır.Ruhlar arasında olan bir savaştır.

Bu savaşlarda bedenlerden maddi vücutlardan önce ruhlar,manevi vücutlar.Yani var oluşlar düşer,tutsak olur,yenilgiye uğratır.

Bu bir zihniyet savaşıdır,karayla akın savaşıdır,bu bir hayat tarzı dünya görüşü,yani bir medeniyet savaşıdır,bedenimin,maddi vücudumun,benliğimin özü olan ruhumun bir aleti,bir kemanı,bir silahı,bir donatımı olduğuna inanıyorum.Düşmanı 12’den vurmak için kullanılan silah.

Bu açıdan,bende,maddi vücut da,onu çevreleyen fizik alem,bu dünya da,hepsi adeta ruhumuzun uzantısı olarak yüce bir anlam kazanıyor.Vücudum ruhumun buyruğunda olmalıdır.Ruhumda mutlak aleme başını uzatmalı,oradan soluk almalı,oradan göz ve gönül almalıdır.

Ruh, sürekli olarak,Allah’ı bilme,Allah huzurunda olma savaşı içinde olacaktır.Buna

engel olmaya çalışan benlik içi veya ben ötesi bütün yad varlıklarla savaşacaktır sürekli olarak ruh.

Diriliş,ruhun açtığı bu savaşı sürdürme ve bu savaştan sürekli başarılı çıkma demektir.Allah’a inanıyorum.Benbir diriliş işcisiyim.Allah’ın övdüğü İslam toplumunu ören,toplumun örülen duvarında en küçük kum tanesi olmaktan öte öğüncüm olamaz.

Allah’a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum.İnsan boynuna zincir atan,takan eşyadan ve öteki insanlardan insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan ancak Allah kurtarır.Yani insanı ancak Allah özgür kılar.İnkar tutsaklık,inanç özgürlüktür.Tanrısız yaşanamayacağına inanıyorum.Allah’a inanmadan,O’nsuzgeçen saniyelerin benliğimi yok etmeye,alçaltmaya yöneltilmiş,benliğime ekilmeye çalışılmış salt kötülük tohumları olduğuna inanıyorum.Ruhun karamukları,zakkumları,şeytanlarıdır onlar.Ben insanın ruh,ruhunda tapınak olduğuna inanıyorum.Bir başka deyişle,insan ruhunda bir tapınak,insan ruhunun tapınak olduğuna inanıyorum.İnsan orada kendi içine eğilir;o dupduru suda bulanıklığa ait ne varsa temizlenmeli ve o mermersi geometride tek ışık ve tek aydınlık yansımalıdır.Allah’a inanma ışığı ve O’na inanma aydınlığı.

Sesimi yükseltirsem bunun için yükseltirim.Yoksa bunun dışında hiçbir şey ses yükseltmeye değmez.Yaşamayı ve ölmeyi,mekana ilişmeyi,zamana girmeyi,daha doğrusu zaman ve mekanla diyalog kurmayı,ancak ve ancak bu inanç uğruna göze alabilirim.

Aşktı o benim için

Yoldur

Anlamdır

Sestir

Ülküdür

Var oluştur.

Tanrısızlığın karanlığına ruhum daralır,boğulur.Asit içinde erir gibi.Gazda boğulur gibi yüreğimi ancak O çarptırır.

Estetik O na ilişkin oldukça estetiktir.Şiir,ruh perdelerini Allah’a açtıkça şiirdir.Yoksa bal mumundan peteklerdir bal değildir.Ölü arının havada uçuşan kol,kol kanat ve bacaklarının kırıntılar halinde savruluşunu sen arı oğlu zannetme.

Diriliş yüklü bulutlarla linyit dumanının göğe salınmışgölgesini özdeş sanma

Diriliş eri bir alpinisttir.İnkar,red ve kara alışkanlık pürüzlerini kıra kıra bu dik yamaçtan dağın tepesine temiz havaya ve güneşe yükselecektir kişi.Bütün o çekilen sıkıntılar, korkular, bu sevinç ve güvenlik içindir.

Benim inandığım ve bağlandığım dava,ilk insan ve ilk yol göstericinin,dünyayı doğrudan inkara karşı özgür inanç gemisinin kaptanı olan Hz.Nuh’un Ebedi Kurtuluş Sancağı uygarlıklar başkentine diken,ateş intihanın dan geçmiş ve kurban şifasıyla azapların zehrini eritmiş İbrahim’in toplumu yönetecek Altın sütunlar gibi ufkumuzu da yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen Hz.Musa’nın,ölüleri dirilten,ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hz. İsa’nın ve nihayet en büyük insan,en büyük yol gösterici,bütün insanlığa ışık tutucu,fiziği ve kızıl ötesi aydınlatıcı son peygamber HZ.MUHAMMED’İN davasıdır.

Davamız ve dava için kavgamız hakikat davası, hakikat savaşı dır.

_Sezai KARAKOÇ_