Bu lakabıilkalandeli mehmet isminde birvatandaşımızdır.DelimehmetGölcegiz mahallesinden aladonlar sülalesinden Ayşe isimli bir bayanla evlenir. Mehmet amcakestigi kestik biçtigi biçtik birisi imişonun için deli mehmet demişler.Sonradanköseismini almış

Mehmet amcanın ayşe hanımından beş tane oglu dünyaya gelir

Lakabı kırmızı olan Mustafa(kırmızılar )

Lakabı köselerin Ömer

Lakabı köselerin Recep

Lakabı kolu çolak oldugundan Çolak Osman

Lakabı köselerin Fettah

Çocuklar ufak yaşta iken Mehmet amcaaskeregider bir dahageri dönmezaskerde ölür. Çalışkanlığı ve güzelliği ile Ayşe teyze çok itibar kazanır. Cumhuriyetin kuruluşundaulu önder Atatürk’ünkadın hakları kanunu çıkardığı zamanköy muhtarlık seçimlerinde kadın aday olma şartı konmuşbu kanundan yararlanan Ayşe teyze aday olur. (Runkuş köyü) Yeşilköy tarihinde ilk defabir kadın aza ile tanışır. Aza olan Ayşe teyze iyi ata biner otoriteli bir vatandaş olarak yaşamına devam eder.

Kırmızıları şu anda Mustafa oğlu Mehmet küçük lakabı yeşil Mehmettemsil etmektedirler.

Köselerin Ömer’işu andaÖmer oğlutopal Satılmış temsil

Etmektedirler.

Kösenin Recebi Recep oğlu lakabı büyük dedesi Mehmet’den gelen deli Mehmet temsil ediyordu oda Hakkın rahmetine kavuştu.

Çolak Osmanlarda bu haneyi Osman oğlu Ömer (ve recepGüccük) temsiletmektedirler

Köselerin Fettahınsülalesini,de şu anda Fettah oğluAhmet ve kardeşi Yahya Güccük temsil etmektedir.