BAŞKALARININ YANLIŞLARI ve Prensiplerimiz

Kötülükleri iyilikle sav; görgüsüzce muamelelere aldırış etme! Herkes, davranışlarıyla kendi karakterini aksettirir. Sen, müsamaha yolunu seç ve töre bilmezlere karşı âlicenap ol..! M.F Gülen

Kur'an-ı Kerimde insaın tavır ve davranışlarını çok iyi tanımlayan bir cümle vardır: "Her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır..." (İsra, 17/84)

İyi bir insanın tavır ve davranışları her durumda aynı olacaktır. O sıvı bir madde değildir ki, içinde bulunduğu ortamın şeklini alsın. O değişik özellikleriyle bir sıvı değildir ki, içinde bulunduğu kabın rengini alsın.

Karşımızdaki kim olursa olsun biz kendi karakterimizin gereğini sergileriz veya sergilemeliyiz. Muhatabımız çok seviyesiz birisi olabilir. O seviyesiz diye biz de seviyesiz tavırlar göstermemeliyiz. Zira herkes, davranışlarıyla kendi karakterini aksettirir.

Bu durumu bütün ruhuyla kavramış ve hayatına da yerleştirmiş olan İmam-ı azam bir gün talebeleriyle yolda yürüyordu. Karşıdan bir boğa burnundan soluyarak hışımla üzerlerine geldi. İmam-ı azam hemen kenara çekildi.

Talebeleri bu duruma şaşırdılar. Durumu sorduklarında aldıkları cevap çok enteresandı:

-O bir boğa, onun boynuzu var. Ben insanım, boynuzum yok. Ancak benim aklım var. Aklım da bana insan olarak bu durumda kenara çekilmemi söylüyor.

Bir başka zat görüyoruz hayatını bu prensiplerle yaşayan. Hikaye şu şekildedir:

Bilge bir adam bir akrebi suda boğulmamak için çırpınırken gördü. Sudan kurtararak ona bir iyilik yapmaya karar verdi. Fakat kurtarmak için elini uzattığında akrep elini sokmaya çalıştı. Hemen elini çekti. Bir müddet sonra kurtarmak için yeni bir girişimde bulundu, ancak akrep yine sokma teşebbüsünde bulundu.

Oradan geçen bir adam durumu gördü ve bilge zata kendini sokmaya çalışan akrebi kurtarmaktan vaz geçmesini söyledi. Zira o kurtarmaya çalışırken akrep de onu sokmaya çalışıyordu. Bunun üzerine bilge adam şu cevabı verdi.

-O akrep, sokmak onun doğasında var. O kendine yaklaşan şeyleri sokmak üzere programlanmış. Ben de bir insan olarak canlıları karşı sevgi taşımayı ve zor durumda olanlarına yardım etmeyi kendime prensip edinmişim.

-Şimdi onun prensibi ısırmak; benimki de sevmek. O sokmaya çalıştı diye niçin kendi prensiplerimden vaz geçeyim ki...

Evet, müslüman bütün tavır ve davranışlarında İslam'ın öngördüğü güzellikleri göstermelidir. Şayet bu konuda eksiklikleri varsa onları tamamlamalı ve bu güzel davranışları kendine mal etmelidir.