Değerli kardeşlerim bu haftada sizlere üzerinde oturup tekrar tekrar düşünmemiz gerektiğine inandığım H.z Ali (ra)’ın, Rasulullah (s.a.v) efendimizden rivayet ettiği şu hadis-i şerifi yorumsuz olarak köşemde sizlerle paylaşmak istedim.

Sizlerden ricam sadece bakıp yahut iş olsun diye okuyup geçmek yerine bu hadis-i şerifte verilmek istenen mesajları almak ve günlük hayatımızı bu hadis-i şerifin verdiği mesajlar ışığında şekillendirmek olsun.

ÜMMETİM ON BEŞ ŞEYİ YAPMAYA BAŞLAYINCA ONA BÜYÜK BELÂLAR İNER

Hz. Ali (ra) anlatıyor: Resûlullah Efendimiz (SAV) bir gün:“Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belâlar iner!” buyurdu. Yanındakiler:
“Ey Allah’ın Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.Resûlullah Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:
1- Millî servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında gidip gelen bir metâ (Elde bulunan varlık, sermaye) haline gelirse,
2- Emanet ve ganimet(kazanç) fırsat bilinip hıyanet edildiği zaman,
3- Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya(zorla yapılan iş)) ve ceza telâkki ettikleri zaman.
4- Kişinin karısının kötü emirlerine itaat ettiği zaman,
5- Anne hukuku sıkça çiğnendiği zaman,
6- Baba hukuku sıkça çiğnendiği zaman.
7- Arkadaşın kötü emirlerine itaat arttığı zaman,
8- Mescitlerde (rızay-ı İlâhî gözetmeyen husumet(Hasım olma durumu, düşmanlık), alış-veriş, eğlence ve siyaset vs. ile ilgili sesler yükseldiği zaman.)
9- Kavme, onların en alçağı reis olduğu zaman;
10- Zorba kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği zaman;
11- Şarap(Sarhoşluk veren her şey) meşru sayılarak içildiği zaman,
12- İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği zaman;
13- Şarkıcı kadınlar arttığı zaman;
14- Türlü çalgı âletleri arttığı ve sıkça çalınır olduğu zaman,
15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, zelzeleyi, yere batışı veya suret değiştirmeyi ya da gökten taş yağmasını bekleyin.”

(Kütüb-ü Sitte, 14/340; Tirmizî, Fiten 31, (2307)